terça-feira, 20 de fevereiro de 2018

"O clu-clu no áno novo china"

Pa tudo nôsso amigo china-china, festa di ilôtro-sua Áno-Novo (Sân Nin) sã festa más grándi qui têm. Perto-perto chegá nin sám-sáp mán, , ilôtro Iôgo quelê ocupado, virá-vai, virá-vêm, ramendá barata doda ta corê, ánsia prepará tudo ancuza pa intrá áno. Quim ta devê sapeca pa gente, têm-qui azinha fazê paga; matá-morê tamêm têm-qui pagá. Si nunca, gente Iôgo batê porta, sarneá, pedí pagá cónta. Qui fichá na quarto, qui encafuá na cuzinha, pulá di janela sai vai rua, tamêm nádi iscapá. China Iôgo corê trás persiguí pagá cónta.
China-china costumado na roda di áno misquinhá, popá tudo qui pôde, pa chegá áno-novo ficá mám largo, isgui-chá sapeca pa comprá ancuza qui precisá co laia-laia istravagáncia. Gente qui têm tánto sapeca Iô comprá rópa co sapato novo pa onçôm usá; Iô comprá tamêm pa tudo su catravada. Quim têm pôço, sã têm-qui contentá co unga par di sapato novo, chinela co tuália di lavá rosto, tamêm novo. Ancuza qui nom-pôde faltá sã papê-vemêlo dorado pa chapá na porta-rua, papê-vemêlo pa chuchú sapeca fazê lai si, paochông co abolô inchido di laia-laia comezáina pa fazê bóca sabroso. Lôgo têm dóci t'óng lin chi, t'óng ling ngao, t'óng ma t'á i, t'óng keong, t'óng ié si, t'óng câm cát, t'óng tông kuá, co unga porçám di rabusénga fazido derdezido pa acunga quánto dia. Ch'in-tôi, tai-lóng-kou co t'óng ván tamêm lôgo têm.
Faltá dôs-trêz diz pa chegá áno-novo, tudo casa-casa, na vánda di dentro, Iôgo fica limpo-assiado. Siara-siara cavá lavá, espaná casa, sã Iôgo corê bazar comprá laia-laia fula fresco co quánto pê di tai cat-chai semeado na vaso, pa cartá vai casa orná lugar. Hóme-hóme Iôgo ocupado fichá cónta di botica, cavá ta corê vai buscá pê pa jugá p'ai-kao, t'in-kao, ma-cheoc.
Na nin sám mán, perto chegá ónzi-ora, tudo cabéça di família Iôgo têm na casa co ilôtro-sua catravada pa abrí áno. Cavá quimá paochông qui insurdecê pau, insurdecê pedra, ilôtro Iôgo sandê pivête, unga-unga na casa seguí trás di pai-mai, chacha co avô-công, ajoeliá na chám batê cabéça. Na diánti di san-t'ói, Iôgo pedí tudo qui sã di más bom; Iôgo sacudí mufinaze vai Ióngi, chomá bom-sórti vêm bafezá gente di casa, trazê filicidade, saúde, vida cumprido. Cavá, pai co mai, chacha, vovô lôgo dá lai si pa tudo filo-filo, nêto-nêto, ôtro quiança-quiança co a-sám, a-mui di casa.
Na dia qui áno-nôvo começá, na casa tudo têm-qui comê chái, ninguim pôde rufá carniça. Sã dia qui sômente gente di família têm na casa pa comê. Chega dôs di lua, tudo laia di bom-bom petisquéra lôgo vêm mésa, co galinha, áde, pato-grándi, leitám assado, pa casa intéro co visita comê qui ravirá. Áno-novo começá, tudo gente têm-qui isquecê consumiçám, tirá ancuza triste di cabéça; nom-pôde boquizá ancuza mufino, nom-pôde pegá vassóra varê chám. N'acunga quánto dia di festa, tudo têm-qui mostrá bom génio, nom-pôde reva; sã sómente divertí, pandegá pa alegrá vida.
Nôs quelora quiança - têm cincoénta-fóra áno passado - nom-pôde más di contente olá chegá Áno-Novo-China. Pa nôs tudo qui vivo na Macau, costumado co festa di china-china, tirá nôsso sánto Natal, festa qui nôs más gostá sã Áno-Novo-China. Qui-fôi? Sá quánto dia a-fio di pândega, arvirice co um-chinho sapeca na bólsa. Têm ancuza pa comê-bebê qui istonteá, têm lai si pa recebê. Tudo escola-escola fichado, nancassá vai escola; nunca sã dia sánto, nancassá vai missa. Cavá iscurecê, pôde intrá casa um-chinho tárdi, pramicedo pôde lagatiá na cáma más tánto ora qui mamá nádi rabujá, chacha nádi gurunhá. Sá divera, qui sabroso!
Qualunga más sim-vegónha qui ôtro, nôs tudo quiança-quiança lôgo corê rua buscá gente conhicido. Olá ilôtro, nôs lôgo azinha-azinha chapá mám, falá kông-hei, fat-ch'ói, co ánsia di achá lai si qui china-china nunca misco dá. Cási nom-têm sôk-sôk, t'ai-t'ai co pó-pó qui nádi dá. Si algunga di ilôtro finzí alônço, nom-quêro sai mám tirá /a/s/vêm fora, nôs, endiaborado, lôgo boquizá ancuza qui ilôtro ui-di reva uví; cavá boquizá, sã botá fuzí. Cadunga lai si Iôgo têm sômente unga dez-avo ó vinte-avo; tamêm sã pa nôs ficá contente. Únde têm agora assi bom. lai si grándi-grándi co dez, vinte, um-cento pataca? Unga dia, unga china-rico amigo di iou-sua máno, já virá mám dá lai si pa iou, co nota di unga pataca capido na dentro. Iou pulá di contente, faltá um-chinho fazê êle cai di caréta pa chám. Bólsa cavá inchido di lai si, nôs sã lôgo capí sapeca vêm fora, pinchá papê-vemêlo vazío na chám, cavá vai ténda na esquina di rua comprá um-cento guloséma comê. Co vinte-avo na-más, já pôde comprá unga porçám di dóci. Dentro di ténda, intrementes unga ta conversá co china, otrunga lôgo sai mám ligéro tasquinhá kuá chi di saco, fazê bólsa ficá quelê pesado.
Otróra - áno trinta, trinta-fóra - na cinco dia di festa di Áno-Novo-China, na difrente bocarám di rua, qui na perto di parede, qui na riva di valéta, sã lôgo olá mésa di "clu clu" qui fazê cidádi divera animado. Têm bánca qui sã di cúli di pussá caréta, têm bánca qui sã di quiado-quiado di culau, china di cartá pinga vendê van-tan-min, co fó-kei di loja-loja. llôtro costumado juntá ráncho, mará vaca pa abrí unga porçám di bánca di "clu clu" na rua. Pagá trêz-quatro pataca na-más, já pôde achá unga licênça pa abrí unga bánca.
"Clu clu" antigo sã ramendá "cus-sec" di agora; nom-têm "grándi" co "piquinino", nom-têm trêz dado di mesmo laia; maz têm tudo ôtro parabiça. Cadunga mésa sã fêto co unga tábu grándi, largura di dôs braço abrido, co tudo ancuza bem-fêto pa jugá. Tábu pintado laia-laia cor, sã lôgo ficá na riva di dôs bánco fino-cumprido ó na riva di quatro pê marado co fio-saco, qui pôde abrí-fichá. Na cabéça di mésa, china di "clu clu" lôgo empê, costa virado pa parede, ôlo vivo tentá mésa. Unga quinhám di su sapeca-capital lôgo têm na riva di mésa, pa tudo gente olá; otrunga quinhám lôgo guardado na su bólsa. Si êle azarénto perdê tudo qui têm na fora, azinha lôgo gavartá bólsa tirá más sapeca; têm ora, êle lôgo falá: "Olá, sã assi tánto-ia". Cavá, sã ta cartá su catá-cutí, levantá fero vai buscá bocarám qui têm más sórti.
Cadunga bánca têm unga pire co trêz dado, co unga chaminica grándi di lóiça pa cubrí dado. Chegá anôte, cadunga bánca têm dôs candia di petrólio na dôs cánto di tábu pa lumiá mésa; sisã loja, lôgo têm lámpada ilétrico. Cavá cubrí dado co chaminica, banquéro lôgo erguí mám alto-alto chocalhá dado, fazê som "clu, clu, clu", chomá gente jugá. Nómi "clu clu" sã já vêm di som di dado chocalhado na chaminica. Na tudo bánca sã lôgo olá chonto di gente intretido jugá. Quelora olá nôsso gente vêm perto, china di bánca Iô começá su ladinha: "loga ioga! Nho-nhónha, nhu-nhum, ioga, ioga! Têm muto gánha, nom-têm perde! Ioga, ioga!" Tudo cavá botá sapeca na mésa pa jugá, china lôgo falá: "Ábli!" Ramatá falá "ábli", êle ta erguí chaminica pa damostrá qui laia dado sai. Si sai áz, dúqui, terna, sã ta uví êle falá na su portoguêz torto-ravirado: "Ássi, lúqui, tiléno; sêsse punto!" Cavá istendê braço pa azinha-azinha raspá tudo sapeca qui nunca comprá dado que já sai, êle lôgo vagar-vagar pagá gente qui já ganhá. Tudo pagado, êle torná vêm co lenga-lenga "ioga, ioga".
Nôs, quiança-quiança, calado-calado, chipido na unga cánto, tamêm contente jugá quánto cén. Unga pataca nota, têm unga pataca co quarénta avo prata; dez avo prata têm vinte cén. Sã assi qui nôs, co dôs pataca na-más, pôde ficá intretido oras-i-ora jugá. Quelora bánca começá ficá inchido di gente-grándi, china nádi fazê cerimónia, lôgo azinha zavaná co nôs, quiança-quiança. Iou têm dôs amigo - unga máno co unga irmám - divera arviro. Unga anôte, quelora china di bánca ta sacudí nôs vai, pa dá lugar pa gente-grándi, nôs tudo azinha ficá preparado ta sai. Maz, na ora di vai, acunga dôs malándro subí génio, cadacê pegá na unga candia di petrólio cartá fuzi, dessá mésa ficá iscuro como tinta. Qui zaragata qui já aranjá! China di "clu clu" sabe ilôtro sã quim, dia siguinte pramicedo já vai batê porta di su casa, quessá co su pai-mai. Acunga dôs diabo cavá panhá treméndo sova, já ficá castigo na casa pa quánto dia.
Tánto gente di Macau quelê gostá jugá "clu clu". Têm quánto nhu-nhum co nho-nhónha sã divera capaz jugá. llôtro ingulí comê, azinha ta corê rua buscá "clu clu" jugá, ariscá sórti, isquecê pai, isquecê mai. Nho-nhónha más contente comprá trêz "sete" - sete-cavéra (dúqui co quina), sete-pique (áz co séna), sete-gordo (terna co quadra). Nhu-nhum más gostá comprá ponto-ponto (vai di 3 atê 18).
Gente qui jugá "clu clu" más tánto vez sã vai di volta casa raspiáti; pôco vez vai casa co sapeca na bólsa. Na estunga ancuza, iou sintí, "clu clu" sã igual "cussec" di agora. China-china qui abrí bánca têm ora fichá jogatina co bom respondéncia. Pôde ganhá quatro-cinco mil pataca. Olá qui bom; otrora sã quelê tánto sapeca; ilôtro pôde botá caréta co panelám di van-tan-min na unga cánto, pa tánto dia. Maz tamêm, têm ora, disgraçado di banquéro si ta vantú, masquí ôlo vivo, masquí capital fórti, pôde olá su bánca dislizá na águ vai a-pique.
Têm unga dia quatro sodado co rópa militar, cavá isvaziá quánto garafa di ceveza, já juntá ráncho vai unga bánca di Tap Siac jugá fórti-fórti. Nom sabe quelê-môdo ilôtro assi sórti, qui tudo mám ganhá. Únde botá sapeca, sã dado lôgo fazê ilôtro ganhá. A-Pio banquéro, co su quánto sócio, sôr grôsso-grôsso na testa, nom-têm fim di trucá dado, quimá pivête co papê di pagode; assi, tamêm acunga quatro sodado têm pa ganhá. Chegá ora, A-Pio nom-têm más sapeca pa pagá. Coitado! Entregá tábu, bánco, chaminica co tudo catá-cutí pa sodado-sodado. Estunga quánto demónio, di jugador virá ficá banquéro. Qui sabroso! Contente qui contente, boné virado pa lado, mánga aregaçado, ilôtro chocalhá dado co tudo fórça pa sai acunga som "clu, clu, clu", chomá tudo gente qui ta passá vêm jugá. Quelora têm na grándi animaçám, erguí cabéça, dá di cara-a-cara co sargénto di rónda. Santo pai! Priméro ancuza, sã panhá discompostura; cavá, sã uví sargénto dá voz "dréta-volvê, odinário-macha", já vai tudo quatro banquéro "sortista" di Infanteria co tábu, co bánco-bánco na riva di ombro, marchá trás di sargénto di ronda vai quartel.
Sã más ó menos assi Áno-Novo-China co "clu clu" na tempo antigo, na estunga cidádi sossegado qui chomá Macau.
Texto de José dos Santos Ferreira (Adé) - em patuá em 1988.
De seguida o mesmo texto em português.
Ilustração de Victor Marreiros. 1988
Para os nossos amigos chineses, a festa do seu Ano Novo (Sân Nin) é, de todas, a mais importante. Pouco antes da nin sám-sáp mán (noite do último dia do ano lunar), é vê-los em grande azáfama, girando dum lado para outro como baratas doidas, empenhados nos preparativos para celebrar a entrada do novo ano. Quem tem dívidas por saldar não pode deixar de as liquidar a tempo, nem que isso represente pesados sacrifícios. Se o não fizer, pode estar certo de que os credores lhe irão bater à porta e importuná-lo a toda a hora, a pedir a liquidação da dívida. É escusado fechar-se no quarto ou esconder-se na cozinha, é inútil fugir de casa saltando da janela para a rua. Não escapará, pois os credores irão no seu encalço, insistindo que pague a conta.
Os chineses costumam gastar com parcimónia durante o ano, economizando quanto podem, para virem a gastar com prodigalidade à chegada do novo ano em coisas necessárias, assim como em certas extravagâncias. Os abastados compram roupas e calçados novos para seu uso e para o de todos os seus; os que têm pouco contentam-se com um par de sapatos e outro de chinelos novos e uma toalha nova para lavar a cara. Entre outras coisas indispensáveis figuram os papéis encarnados rectangulares com pintas douradas, para aparecerem colados nas portas principais da casa, os sobrescritos encarnados para neles se introduzir o dinheiro de Iai-si, panchões e recipientes de madeira e laca cheinhos de variadas guloseimas para fazer as delícias da boca. Não podem faltar os tradicionais doces t'ónglin chi (sementes de Ioto), t'óng ling ngao (rodelas de raízes de loto), t'óng ma t'ai (coquinhos descascados), t'óng keong (talhadas de gengibre), t'óng ié si (tiras de coco), t'óng cam-cat (laranjinhas), t'óng tông kuá (pedaços de abóbora), etc., e uma porção de pitéus propositadamente confeccionados para aqueles dias, como sejam ch'in tôi (fritura doce), tai Iong kou (pudim seco preparado com a farinha de arroz glutinoso) e t'óng ván (farinha frita, doce).
Uns dois ou três dias antes da chegada do novo ano lunar já os interiores das casas estarão limpinhos. As donas das casas, terminados os trabalhos de limpeza, vão aos mercados comprar variadas flores frescas e uns vasos com tangerineiras para ornamentar as salas. Os homens de negócio, por sua vez, preocupam-se com o fecho das contas, ao mesmo tempo que vão procurando parceiros para partidas de p'ai kao, t'in kao, ma-cheoc.
Na noite nin sám mán, por volta das onze horas, os chefes de famílias costumam estar em casa com a sua prole, para a chamada abertura do ano. Depois da queima de panchões, que chega para ensurdecer pau e pedra, os da casa começam a acender pivetes e, uns atrás de outros, a seguir aos pais, avozinha e vovô, ajoelham no chão para "bater a cabeça". Diante do san t'ói (altar da sala), hão-de pedir tudo o que há do melhor, incluindo o afastamento dos maus ares e a vinda da boa sorte para toda a família, com muita felicidade, saúde e longa vida. Em seguida, os pais, a avozinha, o vovô oferecem Iai-sis a todos os filhos, netos e demais crianças, bem como aos criados.
No 1° dia do novo ano lunar, em casa todos comem chái (comida de vegetarianos); ninguém come carne. É dia em que estão reunidos em casa apenas os membros da família. Só no 2° dia de Lua é que vem para a mesa toda a sorte de boas iguarias, incluindo galinha, pato, ganso, leitão assado, para a casa inteira e os amigos comerem até empanturrar. Iniciado o novo ano, toda a gente relega para o esquecimento as arrelias e afasta da memória pensamentos tristes; ninguém deve proferir palavras de mau agoiro; não se pode pegar na vassoura para varrer o chão. Nesses poucos dias de festa, ninguém pode ter mau génio, há que se divertir e pandegar para alegrar a vida.
Quando éramos petizes - já lá vão mais de 50 anos - ficávamos contentes a não poder mais com a chegada do Ano Novo Chinês. Para nós que vivemos em Macau, habituados às festas tradicionais chinesas, tirando o nosso Santo Natal, a festa de que mais gostávamos era a do Ano Novo Chinês. Porquê? Eram dias seguidos de paródia, traquinices e algum dinheirinho no bolso. Comes e bebes à farta não faltavam e havia lai-sis para receber.. Não precisávamos de ir à escola, porque as escolas estavam fechadas; não sendo dias santificados, à Missa não tínhamos de ir. Ao anoitecer, podíamos recolher a casa um pouco tarde e pela manhã podíamos estar mais tempo na cama; a mamã não raIhava e a avozinha não resmungava. Era, realmente, uma delícia.
Uns mais descarados que outros, nós, os petizes, saíamos para a rua ao encontro de pessoas conhecidas. Ao vê-las, juntávamos as mãos e dizíamos o sacramental kong-hei, fát-ch'ói, desejosos de receber os lai-sis que os chineses distribuíam com prodigalidade. Quase que não havia "tio", mulher casada, velhote ou velhota que os não davam. Se alguém se fizesse de esquecido, esquivando-se de dar, nós, deveras endiabrados, dizíamos coisinhas que os chineses detestam ouvir, desatando depois a fugir. Cada lai-si não continha mais que dez ou vinte avos; era o suficiente para nos alegrar. Nunca era tão bom como agora, verem-se lai-sis rechonchudos de dez, vinte ou mesmo cem patacas. Um dia, certo chinês ricaço, amigo do meu irmão mais velho, deu-me um lai-si contendo uma nota de uma pataca. Pulei de contente, pouco faltando para o fazer tombar do riquexó para o chão. Com as algibeiras recheadas de lai-sis, não perdíamos tempo em retirar deles o dinheiro e deitar para o chão os envelopes encarnados vazios, indo em seguida à primeira tenda da esquina da rua comprar uma porção de guloseimas. Com 20 avos apenas já se podia comprar doces que nunca mais acabavam. Dentro da tenda, enquanto uns conversavam com o homem, outros estendiam rapidamente o braço e surripiavam das sacas expostas mãos-cheias de pevides que pesavam nos bolsos.
Noutros tempos, na década dos 30, durante os cinco dias festivos do Ano Novo Chinês, havia nas diversas esquinas das ruas, quer encostadas à parede, quer sobre os passeios, bancas de "clu-clu" que davam à cidade um aspecto deveras divertido. Havia bancas montadas por cules de riquexó, assim como outras exploradas por criados de restaurantes, vendilhões ambulantes de sopa de fita ou mesmo empregados de estabelecimentos comerciais. Era costume, dentro das respectivas profissões, associarem-se e "fazer vaca", arranjando, assim, capital para a exploração de não poucas bancas nas vias públicas. Cada licença de banca não custava mais que três ou quatro patacas.
O "clu-clu" antigo era semelhante ao "cussec" de agora; não havia as modalidades de "grande" e "pequeno", nem a combinação de três dados iguais, mas havia as restantes modalidades. Cada banca compunha-se de um tabuleiro grande, com a largura de dois braços abertos, e material apropriado. O tabuleiro, pintado a cores, era colocado sobre dois bancos estreitos ou sobre suporte de madeira, flexível, atado com corda fininha. O banqueiro colocava-se em pé à cabeceira da banca, de costas viradas para a parede e com os olhos bem atentos sobre o tabuleiro. O dinheiro do capital encontrava-se, parte em cima da mesa, à vista dos jogadores, e parte guardado nos bolsos. Quando, desfavorecido pela sorte, perdia tudo quanto tinha fora, o homenzinho ou refazia o capital tirando mais dinheiro dos bolsos, ou anunciava: "Pronto! Foi-se tudo; acabou!" Em seguida, levantava ferro com a tralha às costas, indo procurar outro sítio menos azarento.
Toda a banca tinha um pires com três dados e uma tijela de porcelana que servia para cobrir os dados. De noite, a banca era iluminada por um par de candeeiros de petróleo, colocados um em cada lado do tabuleiro, ou por lâmpada eléctrica, tratando-se de lojas. Cobertos os dados com a tijela, o banqueiro pegava nesta e no pires para agitar os dados, fazendo produzir o som "clu, clu, clu", ao mesmo tempo que convidava as pessoas a jogar. Deste som produzido pelos dados derivou a designação de "clu-clu" dada ao jogo. Em todas as bancas havia sempre grupinhos entretidos a jogar. Quando se acercavam não-chineses, era esta a cantilena que se ouvia: "loga, ioga! Siôlas, siôles! Ioga, ioga! Tem muito ganha! Nom tem perde! Ioga, ioga!"
Depois de os jogadores terem colocado na banca o dinheiro das apostas, o homem dizia "Ábli!" Dito isto, erguia a tijela para revelar o resultado da jogada. Se calhava o resultado ser "ás, duque, terno", o banqueiro anunciava no seu português arrevesado: "Ássi, lúqui, tiléno, sêsse punto! "Depois de estendidos os braços com ligeireza para recolher o dinheiro das apostas perdidas, ele começava, pachorrentamente, a pagar as ganhas. Tudo pago, lá recomeçava a cantilena de "ioga, ioga".
Nós, os miúdos, quietinhos num canto da banca, também arriscávamos uns cobres. Uma pataca em nota de Banco correspondia a uma pataca e quarenta avos em moedas de prata; cada moeda de dez avos trocava-se por vinte cobres. Era assim que nós, com apenas duas patacas, podíamos estar horas a fio entretidos a jogar. Porém, à medida que o número de adultos ia engrossando, o banqueiro, sem cerimónia nem perda de tempo, corria connosco. Uma noite, ao sermos corridos, dois companheiros meus mais travessos - eram dois irmãos - cumpriram a ordem, mas, à saída, levaram consigo os dois candeeiros de petróleo, deixando a banca na mais completa escuridão. Provocou-se uma algazarra medonha. O homem do "clu-clu", tendo reconhecido os dois manos, foi na manhã seguinte bater à porta para fazer queixa a seus pais. Os dois diabos apanharam tremenda sova e ficaram em casa de castigo por alguns dias.
Imensa gente de Macau gostava muito do "clu-clu". Havia bastantes homens e senhoras que jogavam mesmo com mestria. Mal acabavam de jantar, lá estavam eles e elas à beira das bancas para arriscarem a sorte, esquecidos de tudo e de todos. As combinações de dados preferidas pelas senhoras eram os três "setes" - sete-caveira (duque equina), sete-pique (ás e sena) sete-gordo (terno e quadra). Os homens gostavam mais de apostar nos pontos (de 3 a 18). No jogo de "clu-clu", o zé-povinho voltava mais vezes "teso" para casa do que com dinheiro no bolso. Quer-me parecer que, neste pormenor, o "clu-clu" em nada difere do "cussec" de agora. Os homens das bancas, a mor parte das vezes, fechavam o negócio com lucro. Este chegava, por vezes, a atingir quatro ou cinco mil patacas, o que, naqueles tempos, era muito dinheiro e dava-lhes para deixarem os seus riquexós ou as panelas de sopa de fita arrumados num canto por algum tempo. Mas também, às vezes, acontecia o inverso, pois não era difícil ver-se uma banca cair em bancarrota, não obstante toda a esperteza dos seus exploradores e a solidez dos respectivos capitais.
Certo dia, quatro soldados fardados, já com umas cervejas a mais no bucho, juntaram-se para jogar numa banca no bairro de Tap Siac, apostando forte. Não se sabe donde lhes vinha a sorte, mas o certo é que ganhavam todas as jogadas. Onde apostavam, onde acertavam. O A-Pio da banca e os seus sócios, suando por todos os poros, trocavam, de volta e meia, os dados, queimavam pivetes e papéis trazidos do pagode, suspirando por uma reviravolta da sorte. Apesar de tudo isso, os soldados continuavam a ganhar. Chegado o momento de não ter mais dinheiro com que pagasse as apostas ganhas, o A-Pio, coitado, lá teve de entregar o tabuleiro, os bancos, mais a tijela e o resto da tralha aos soldados. Estes, de jogadores passaram, então, a banqueiros. Que gozo! Assim, encantados de vida, boné para um lado, mangas arregaçadas, começaram a agitar os dados, fazendo "clu, clu, clu" com estrondosa barulheira e convidando os transeuntes a jogar. E iam já no auge da animação quando, erguendo a cabeça, deram com os olhos na presença do sargento de ronda. Primeiro, a descompostura e, em seguida, à voz de comando "direita-volver, ordinário-marche!", lá foram os quatro "felizardos" banqueiros da Infantaria com o tabuleiro e os bancos ao ombro, atrás do sargento de ronda a caminho do quartel.
Eram assim, pouco mais ou menos, o Ano Novo Chinês e o "clu-clu" daqueles tempos, nesta pacata cidade de Macau.

Sem comentários:

Enviar um comentário